Werkwijze

IMG_1061In het eerste contact staat als eerste de kennismaking centraal. Het is belangrijk dat het voor u goed voelt om uw zorgen bij mij neer te leggen. Samen met u maak ik vervolgens in het gesprek een uitgebreide analyse van wat er aan de hand is. Daarbij kan ik gebruik maken van verschillende tests. Ik wil graag van u weten welke stappen u al ondernomen heeft en waarbij u baat heeft gehad en waarbij niet. Vervolgens geeft u aan wat u wilt bereiken. Als het om kinderen, gezin of relaties gaat, vind ik het in eerste instantie prettig om met zoveel mogelijk betrokkenen te spreken.

Het bovenstaande leg ik vast in een intake-verslag waarin ook het behandelplan is verwoord. Het behandelplan kan met uw toestemming ook aan de verwijzer worden verstuurd. Aan de hand van het plan kunnen we de behandeling tussentijds evalueren en bijstellen of aan het einde kijken wat we hebben bereikt. Aan het eind van de behandeling maak ik een eindverslag waarin het resultaat van de behandeling wordt verwoord. Dit verslag gaat met uw toestemming naar de verwijzer.

In de therapiesessies maak ik gebruik van therapeutische interventies die op uw situatie van toepassing zijn. Ik maak daarbij gebruik van evidence-based protocollen. De interventies zijn vooral cognitief gedragstherapeutische interventies, EMDR, ACT- of systeeminterventies. Ook maak ik gebruik van non-verbale interventies als het praten en spreken niet de makkelijkste manier van vertellen is. Ter ondersteuning van de behandeling kan E-health worden ingezet.

De gehele behandeling is er op gericht dat u zo snel mogelijk weer in uw kracht komt zodat u regie kunt voeren over uw eigen leven in goede verbinding met voor u belangrijke anderen.