Wachtlijst

Voor Jeugd bedraagt de wachtlijst 30 weken.

Voor volwassen is er een stop op de wachtlijst; er worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen.

(15-1-2024) 

Clienten die op de wachtlijst staan worden in behandeling genomen volgens afspraak.
IMG_0790

Als u aan de beurt bent, wordt er gelijk na de intake met de behandeling begonnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw verwijzer. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar probeert u dan te ondersteunen, zodat u binnen 4 weken met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intakestartt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De behandelingen vinden in Terwolde plaats.