Over mij

ARD 2493 Bastianen 059

Ik wil mij graag aan je voorstellen.

Ik heb in mijn leven twee grote interesses namelijk de ontwikkeling van de mens, jong en oud, en de werking van menselijke systemen en processen. Ik ben opleidingsloopbaan begonnen met Technische Bedrijfskunde. Ik heb hierin geleerd hoe organisaties werken. Mijn interesse ging uit naar de mens in de organisatie en hoe deze zich verhoudt tot de verschillende sociale, organisatorisch en financieel processen en systemen.

Ik wilde na deze studie meer te weten komen over de individuele ontwikkeling van de mens en met name over die van kinderen. Daarom ben ik Orthopedagogiek gaan studeren. In de jaren daarna heb ik in verschillende instellingen door het hele land gewerkt met gezinnen waarbij kinderen tijdelijk niet meer thuis konden wonen.

Vanaf 2005 ben ik mij gaan scholen als systeemtherapeut, omdat ik merkte dat veel problemen die kinderen en jongeren hadden ook sterk te maken hadden met wat er in een gezin speelde. Ik wilde snappen hoe mensen elkaar vast kunnen houden in negatieve gedragspatronen en waarom het zo moeilijk is om daar uit te komen. Een behandeling met systemisch interventies blijkt  een positief gevolg te hebben voor het hele gezin / systeem en is veel duurzamer. Nu ik dit beter snap, kan ik niet meer anders kijken. Ik zal daarom altijd bij vragen om hulp kijken wat er in je omgeving gebeurt. Mijn streven is om mensen te helpen om in goede verbinding met naasten zich te kunnen groeien en ontwikkelen.

Na mijn opleiding tot GZ-psycholoog ben ik me vervolgens te gaan verdiepen in EMDR. In de behandeling merkte ik keer op keer samen met de client op hoe nare ervaringen uit het verleden het huidige functioneren beïnvloedde en hoe bevrijdend het is als oude pijn en spanningen kunnen worden losgelaten. Door de recentelijke verdieping in ACT (Acceptance Commitment Therapy) kan ik jeugdigen en volwassenen meer handvatten geven in het beter omgaan met allerlei soms heftige gevoelens en emoties. Je eigen kompas volgen in het leven krijgt met deze therapievorm ook een voorname plek in de behandeling.

Door continue scholing hoop ik een zo'n groot mogelijke "gereedschapskist" te hebben om iedereen die met een vraag aanklopt, zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ik volg daarom met grote regelmaat cursussen en neem deel aan supervisie en intervisie.

Mijn overtuigingen

Swallowtail Butterfly on Cherry Flowers

 

  • Ieder mens groot of klein wil gezien, gehoord en begrepen worden
  • Als je vastloopt kan je tijdelijk niet bij je eigen oplossingen komen
  • Door waardevolle relaties krijg je de moed om kwetsbaar te durven zijn
  • Elke ouder is de beste ouder die hij of zij op dat moment kan zijn
  • In de juiste omgeving wordt elk bijzonder gedrag een kracht