Gezin liggend

Zorgen over het welzijn van uw kind

U ziet dat uw kind niet goed in zijn vel zit. U merkt het aan zijn of haar gedrag of stemming. Mogelijk trekt uw kind zich in zichzelf terug. Uw kind kan zich ook erg onverschillig gedragen of veel boosheid en opstandigheid laten zien. De contacten met anderen zowel met leeftijdsgenoten als volwassenen, lopen niet goed. Vaak wijzen anderen u hier ook op. Zo kunnen leerkrachten of andere professionele opvoeders zorgen uiten over de ontwikkeling van uw kind. Het kan zijn dat uw kind iets vervelends heeft meegemaakt en u merkt dat deze gebeurtenis hem of haar blijft beïnvloeden.

Moeilijke opvoedingsvraagstukken

Elk gezin met kinderen doorloopt verschillende fases. Elke leeftijdsfase vraagt om weer een andere aanpak van ouders of opvoeders. Met veel vragen kunt u waarschijnlijk in uw omgeving terecht. Dit kan ook gesprekken bij lichtere vormen van hulpverlening zijn zoals gesprekken bij de POH van uw huisarts of een medewerker van het CJG. Als deze adviezen niet afdoende zijn en heeft u onvoldoende handvatten om de opvoeding van uw kind vorm te geven, dan kunt u bij mij terecht. Mogelijk weet u dat uw kind extra opvoedingsvraagstukken heeft zoals bij ADHD of PDD-nos en wilt u hulpverlening dicht in uw buurt.

Problemen in het gezin/familie

Het loopt niet lekker in uw gezin. Mogelijk weet u zelf ook niet goed wat er aan de hand is. Het kan zijn dat het u niet lekker in uw vel zit of dat het in de relatie stroef verloopt en u merkt dat de andere leden van het gezin daar last van krijgen. Mogelijk heeft u te maken met een nieuw samengesteld gezin en de onderlinge verhoudingen zijn nog niet op orde. Problemen in de familie kunnen ook invloed hebben op de gezinsleden. Individuele of gezinstherapie zijn dan opties waarvoor u bij mij terecht kunt.

Persoonlijke problemen

U merkt dat u niet lekker in uw vel zit en dat dat langer duurt dan u had gedacht. Het kunnen klachten van allerlei aard zijn. U kunt zich angstig en/of gespannen voelen of u merkt dat u uw stemmingen niet meer goed kan reguleren. U wordt snel boos, geïrriteerd of neerslachtig en/of vindt het leven moeizaam. U functioneert daarom ook minder goed op uw werk of in het gezin. Mogelijk heeft u al een aantal gesprekken gehad met een andere hulpverlener maar dat bleek niet toereikend. Ook kan uw huisarts aangeven dat u extra hulp moet gaan zoeken bij een GZ-psycholoog.

Ik zoek met u naar passende oplossingen zodat u weer in uw eigen kracht komt en merkt dat u weer regie heeft over uw eigen leven. 

Problemen in de relatie

U merkt dat het niet meer lekker loopt in de relatie. Gesprekken hierover zorgen voor onvoldoende verandering. U wilt echter er nog wel samen iets van maken. Voor partnerrelatietherapie kunt u bij mij terecht.