Coachen

Het doel van training danwel coaching is iemand zo snel mogelijk in zijn of haar eigen kracht te zetten zodat hij of zij de competenties verder kan ontwikkelen. In het eerste gesprek zal worden nagegaan waar je sterker in wil worden of beter wil ontwikkelen. Vervolgens worden doelen gesteld. In het coachingstraject wordt gekeken welke manier van leren het best bij je past. Aan het einde wordt nagegaan of je vooraf gestelde doelen zijn behaald.

Training

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn de mooiste motoren van de Nederlandse economie. Eén van de grootste uitdagingen voor dit soort bedrijven is om de familie sterk en goed te positioneren in de organisatie. Voor elke fase van de levensloop van het bedrijf moet gekeken worden welke plek de juiste is, passend bij de familie en het bedrijf. Zakelijke, financiële en familiaire belangen lopen door elkaar en moeten goed op elkaar worden afgestemd. Het managen van dit complexe proces vraagt vaak kennis over hoe verschillende systemen met elkaar interacteren. Door mijn psychologische, systemische en bedrijfskundige achtergrond kan ik de processen op verschillende niveaus snel analyseren. Gecombineerd met mijn ervaring als mede-eigenaar een familiebedrijf ben ik in staat om de gehele familie of individuele leden in dit proces te adviseren en te coachen.

 

Advies/Methodiekontwikkeling

Wilt u de professionele inbreng bij het (verder) ontwikkelen van de methodiek, waarin de kracht van het hele gezin en netwerk wordt benut en bewezen behandelinterventies worden ingebed, dan kan ik van grote toegevoegde waarde zijn. Behandelingen van kind en jeugd beklijven op langere termijn als er een goede inbedding is in het gezins-familiesysteem. Ik heb gedurende mijn carrière in verschillende settings gewerkt zowel in de jeugdzorg als in de jeugd-GGZ. De doelgroepen waren zeer divers en ik heb me stevig verdiept in de diverse theoretische stromingen. Daardoor ben ik goed op de hoogte van diverse methodieken en behandelinterventies. Ik kan de werkzame bestanddelen onderkennen. Deze kennis en kunde kan ik inzetten ten bate van uw organisatie.