Coachen

Het doel van training danwel coaching is iemand zo snel mogelijk in zijn of haar eigen kracht te zetten zodat hij of zij de competenties verder kan ontwikkelen. In het eerste gesprek zal worden nagegaan waar je sterker in wil worden of beter wil ontwikkelen. Vervolgens worden doelen gesteld. In het coachingstraject wordt gekeken welke manier van leren het best bij je past. Aan het einde wordt nagegaan of je vooraf gestelde doelen zijn behaald.

Training

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn de mooiste motoren van de Nederlandse economie. Eén van de grootste uitdagingen voor dit soort bedrijven is om de familie sterk en goed te positioneren in de organisatie. Voor elke fase van de levensloop van het bedrijf moet gekeken worden welke plek de juiste is, passend bij de familie en het bedrijf. Zakelijke, financiële en familiaire belangen lopen door elkaar en moeten goed op elkaar worden afgestemd. Het managen van dit complexe proces vraagt vaak kennis over hoe verschillende systemen met elkaar interacteren. Door mijn psychologische, systemische en bedrijfskundige achtergrond kan ik de processen op verschillende niveaus snel analyseren. Gecombineerd met mijn ervaring als mede-eigenaar een familiebedrijf ben ik in staat om de gehele familie of individuele leden in dit proces te adviseren en te coachen.