Kwaliteitseisen | Kwaliteitsstatuut

De praktijk is gevisiteerd door de LVVP in 2017 en wordt medio 2022 opnieuw gevisiteerd.

De praktijk werkt volgens de meldcode Kindermishandeling.
Als ik me zorgen maak of de veiligheid van het kind of jongere voldoende gewaarborgd is, zal ik dat altijd eerst met de ouders en opvoeders bespreken.

De praktijk heeft ook een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. U kunt de actuele versie via onderstaande link lezen;