Kwaliteitseisen

 

De praktijk is gevisiteerd door de LVVP in 2017.

 

De praktijk werkt volgens de meldcode Kindermishandeling.
Als ik me zorgen maak of de veiligheid van het kind of jongere voldoende gewaarborgd is, zal ik dat altijd eerst met de ouders en opvoeders bespreken.

 

De praktijk heeft ook vanaf 2017 een Kwaliteitsstatuut opgesteld. U kunt de actuele versie via onderstaande link lezen;