Klachtenregeling | Privacy | Kwaliteitsstatuut

Indien u niet tevreden bent over de geboden hulpverlening dan hoop ik dat u dat met mij bepreekt. Ik zal altijd aan het einde van de behandeling naar uw ervaring vragen. Als het niet lukt om samen de ontevredenheid weg te nemen, is er via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) een klachtrecht geregeld. U kunt via de LVVP (klik op link) informatie opvragen over zowel de procedure voor het melden van klachten van volwassenen als jeugd.
Ik ben als Gezondheidszorgpsycholoog ook gehouden aan de beroepscode zoals die is opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Op de site van het NIP (www.psynip.nl) is de beroepscode in te zien. Op deze site zijn ook afspraken met betrekking tot cliëntrechten en wetgeving te vinden.

Gedurende de gehele behandeling zal uw privacy worden gewaarborgd volgens de wettelijke standaarden en eisen (AVG). Als u meer wilt weten hoe de praktijk met uw gegevens omgaan kunt u de Privacystatement MAB lezen. Wilt u weten hoe de praktijk met uw dossier omgaat, lees dan Informatie omgang privancy en dossier. Bij belangrijke emailuitwisseling maak ik gebruik van Zivver. Voor meer uitleg over deze vorm van gegevens uitwisseling, klink op de link http://www.youtube.com/watch?v=9A3KJQKlMDI.

De praktijk heeft ook een kwaliteitsstatuut. U kunt het Kwaliteitsstatuut (15-6-2022) inzien.